Δικηγορικό Γραφείο
Ζωή Κούτη - Σπυράντζου

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες διεθνών προδιαγραφών με στόχο να είμαστε πάντα δίπλα στους πελάτες σε κάθε νομικό θέμα.

ζωη κουτη - σπυραντζου

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Εμπορικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την σύσταση σύγχρονων εταιρικών μορφωμάτων, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Εταιρεία, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), η Ενεργειακή Κοινότητα κ.α., υποθέσεις του Δικαίου των προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., κ.α.) καθώς και την κατοχύρωση εμπορικού σήματος (εθνικού, κοινοτικού, διεθνούς). Παράλληλα, το γραφείο ασχολείται με υποθέσεις Δικαίου του Ανταγωνισμού. Παρέχει, ακόμη πλήρη ενημέρωση και νομική υποστήριξη στα πλαίσια της διαμόρφωσης όρων χρήσης ιστοσελίδας και e-shop.

Αστικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει μεταξύ άλλων υποθέσεις Εμπραγμάτου Δικαίου (ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές για την προστασία εμπράγματων δικαιωμάτων επί κινητών και ακινήτων, αγοραπωλησία ακινήτων), Κτηματολογίου, Ενοχικού Δικαίου (αγωγές για κάθε είδους αξιώσεις που προκύπτουν από σύμβαση ή το νόμο, μισθωτικές διαφορές, εμπορικές μισθώσεις, μισθώσεις κατοικίας), Οικογενειακού Δικαίου (διαζύγιο, επιμέλεια / επικοινωνία τέκνων, δικαστική επιδίωξη διατροφής, αναγνώριση / προσβολή πατρότητας, υιοθεσία, δικαστική συμπαράσταση, σύνταξη συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης) και Κληρονομικού Δικαίου (αποδοχή / αποποίηση κληρονομιάς, αγωγές περί κλήρου, για τη νόμιμη μοίρα ή την έκδοση κληρονομητηρίων).

Διοικητικό Δίκαιο

Παρέχεται ενημέρωση και υποστήριξη σε υποθέσεις διοικητικών προστίμων (προσφυγή κατά πράξεως επιβολής προστίμου, αναστολή εκτέλεσης επιβολής προστίμου με προσωρινή διαταγή).

Ποινικό Δίκαιο

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σε ποινικές υποθέσεις πάσης φύσεως καθώς και με πιο ειδικό αντικείμενο (υποθέσεις Ιατρικού Ποινικού Δικαίου).

ζωη κουτη - σπυραντζου

Ειδικότερα

Διαζύγια

Διαζύγια

Μισθώσεις

Μισθώσεις

Ακίνητα

Ακίνητα

Κτηματολόγιο

Κτηματολόγιο

Συντάξεις

Συντάξεις

(Πλήρης ενημέρωση και νομική υποστήριξη σε ζητήματα συνταξιοδότησης)

Εμπορικά Σήματα

Εμπορικά Σήματα

Εταιρείες

Εταιρείες

Προσωπικά Δεδομένα GDPR

Προσωπικά Δεδομένα GDPR

Τροχαία Ατυχήματα

Τροχαία Ατυχήματα

Αγωγές αποζημίωσης στα αστικά δικαστήρια και παράσταση ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων

Κληρονομικά

Κληρονομικά

Διαμόρφωση όρων χρήσης ιστοσελίδας και e-shop

Διαμόρφωση όρων χρήσης ιστοσελίδας και e-shop

Πλήρης ενημέρωση και νομική υποστήριξη

Δίκαιο του Ανταγωνισμού

Δίκαιο του Ανταγωνισμού

" Μεταφράσεις από και προς την Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική γλώσσα. Επικυρώσεις εγγράφων. "

ΖΩΗ ΚΟΥΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Σχετικά με μας

Η δικηγόρος Ζωή Κούτη – Σπυράντζου είναι μία άρτια καταρτισμένη νομικός, απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Ποινικό Δίκαιο και τις Εγκληματολογικές Επιστήμες. Διατηρεί δικηγορικό γραφείο στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης στο οποίο παρέχονται υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες (παροχή νομικών συμβουλών καθώς και εκπροσώπηση ενώπιον οποιασδήποτε αρχής) καλύπτοντας ευρύ φάσμα υποθέσεων τόσο στους κλασικούς όσο και στους πλέον σύγχρονους τομείς του Αστικού, Εμπορικού, Ποινικού και Διοικητικού Δικαίου.

Αρχή μας είναι η προάσπιση του συμφέροντος του πελάτη με υπευθυνότητα, αμεσότητα, αποτελεσματικότητα, τεκμηριωμένη θεμελίωση και έμφαση στη λεπτομέρεια, διά της συνεχούς και αδιάλειπτης επιστημονικής ενημέρωσης και παρακολούθησης των νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων.

Στα πλαίσια μίας ολοκληρωμένης παροχής νομικών υπηρεσιών το γραφείο μας διατηρεί συνεργασίες με αξιόλογα δικηγορικά γραφεία σε ολόκληρη την Κρήτη και την Ελλάδα, καθώς και με έγκριτους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (συμβολαιογράφους, λογιστές, μηχανικούς, κ.α.).»

Η δικηγόρος γνωρίζει άριστα την Αγγλική και Γερμανική γλώσσα και πολύ καλά την Γαλλική γλώσσα. Είναι εγγεγραμένη από το έτος 2013 στο Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου.